Jelenlegi képzéseink

Hat évfolyamos gimnáziumi osztály

Képzési idő: 6 év

1996-ban kezdődött képzési forma, melyben azóta már kedvező tapasztalatokat szereztünk. Az itt tanuló diákok eredményesen szerepelnek tanulmányi versenyeken és nagyon jó felvételi eredményeket érnek el (2007-ben érettségizett osztály 92%!). Többen szereztek / szereznek közép- és/vagy felsőfokú nyelvvizsgát. A hosszabb gimnáziumi képzési idő elkerülhetővé teszi a tananyag ismétlődését. Az egyéb képzési formáktól eltérően magasabb óraszámban tanulják az idegen nyelvet és négy éven keresztül foglalkoznak informatikával. Az utolsó két évben pedig érdeklődésüknek megfelelően közép- vagy emelt szinten választhatnak tantárgyakat az érettségire/felvételire való eredményes felkészülésük érdekében.

 

Angol vagy német emelt óraszámú osztály

Képzési idő: 4 év

A 4 éves képzés során az első két évben az első idegen nyelvet heti 5 órában tanulják a diákok, majd 11. évfolyamtól kezdődően a diák választása szerint ez heti 4 vagy 5 órában folytatódik. Ezzel párhuzamosan 9. évtől kezdődően megkezdik egy másik idegen nyelv tanulását is (angol, német, olasz, orosz), melynek óraszáma folyamatosan emelkedik. Lehetőségük nyílik a gimnáziumi évek alatt vagy a képzés végén idegen nyelvből emeltszintű érettségi vizsga letételére, mely alap- vagy középfokú „C” típusú állami nyelvvizsgának felel meg.


Emelt óraszámú informatikai osztály

Képzési idő: 4 év

Ebben a képzési formában négy év alatt a teljes gimnáziumi tananyagot ismerik meg a diákok. A törvényi előírásnak megfelelően két idegen nyelvet oktatunk. Nagyobb óraszámban, csoportbontásban informatikát tanulnak, korszerűen felszerelt számítástechnikai tantermekben. Iskolai éveik alatt megismerik a számítógép használatát, a táblázatkezelést, a könyvtárhasználatot, a szövegszerkesztést, az internetezést, stb. Az informatikával továbbtanulni szándékozó diákok számára lehetőség nyílik 11. évfolyamtól kezdődően emeltszintű érettségi vizsgára készülni heti 2 órában. Intézményünkben lehetőség van az ECDL vizsgák letételére is.


Felnőttoktatás (szakiskolai végzettségűeknek)

2 éves nappali vagy esti rendszerű érettségi felkészítés

Elsősorban előtanulmányokkal rendelkező, szakmunkás végzettséggel rendelkező diákok számára meghirdetett nappali vagy esti rendszerű képzési forma. Előbbi azoknak ajánlott akik napi rendszerességgel délelőtti órákban részt tudnak venni a tanórai foglalkozásokon, utóbbi pedig a munka mellett tanulóknak. Középiskolai éveik alatt informatikai és idegen nyelvi képzésben vesznek részt. A tanítási órák a nappali tagozaton reggel 8 órakor kezdődnek és 13:30-kor érnek véget, esti formában pedig heti 2 alkalommal a délutáni, esti órákban kerül sor az oktatásra. Mindkét formában az érettségi tárgyak vizsgáira történő, intenzív felkészítés zajlik.

4 éves esti tagozatos érettségi felkészítés

8 általános végzettséggel rendelkező felnőttek számára meghirdetett képzési forma. Azoknak ajánlott akik munka vagy egyéb elfoglaltság mellett szeretnének használható tudást és érettségi bizonyítványt szerezni. Tanulmányaik során informatikai órák keretében megtanulják a számítógép használatát és magas óraszámban tanulnak idegen nyelvet. A képzési idő alatt heti 2 alkalommal a délutáni/esti órákban tartjuk a foglalkozásokat.
A megszerzett tudásról évente kétszer félévkor és év végén adnak számot a hallgatók.