Köszöntjük Önt a szeghalmi
Péter András Gimnázium
és Kollégium
honlapján

Flag View in English Flag

Szeghalom Békés megye északi részén a Berettyó és a Sebes-Körös folyók deltájában fekszik. Kedvező fekvését már őseink is felismerhették, hiszen emlékeink több ezer évre nyúlnak vissza. Jelentőségét mutatja, hogy a környező települések oktatási, kulturális és egészségügyi központjává fejlődött az évszázadok során.

Péter András földbirtokos volt a gimnázium alapítója, az ő végrendelete nyomán nyitotta meg kapuit 1926-ban a Sárrét első középiskolája Nagy Miklós igazgató úr irányításával. Azóta már több ezer diák tanult és érettségizett iskolánkban, bizonyítják ezt a tablók az épületek falain, melyek az itt töltött évek emlékét őrzik. A nagy tanáregyéniségek szelleme is jelen van mindennapjainkban, hiszen előadótermeink elnevezései hirdetik, hogy valaha itt tanított dr.Pásztor József, Fényes Imre, Jermendy László, Bihari László és Boros Géza. Péter András példáját követte a Szigeti házaspár, akik egyetlen gyermekük emlékére 1942-ben szakközépiskolát hoztak létre Szeghalmon. A két iskola 1999-től 2015-ig működött összevont formában egy intézményként. Intézményi átszervezések következtében 2015. július 1-től Péter András Gimnázium és Kollégium néven működünk.
Intézményünkben a tanulás mellett több hagyományos program is színesíti az életet. Elsősként diákjainkat az igazgató egy kis ünnepség keretében fogadja iskolánk tanulójává. Minden évben a legjobban várt esemény az ifjúság számára a novemberi Péter András Napok programja, melynek keretében a felsőbb évesek vidám vetélkedő formájában avatják fel a gólyákat, a végzősök pedig színvonalas programokkal tarkított választási kampányt szerveznek, melynek győztese diákigazgatói címet kap. Nagy esemény iskolánkban a szép hagyományokkal rendelkező szalagavató és a ballagás. Az utóbbin nemcsak az alma matertől búcsúznak, hanem az itt maradó testvéreiktől is, hiszen a testvérpárok az iskolai szimbólumok ünnepélyes átadásával erősítik meg a folytonosságot és a megújulást. Az itt végzett diákok évtizedek óta támogatják a Berettyó parti intézményt alapítványainkon keresztül, és minden év júniusában öregdiák-találkozókon idézik fel az eltöltött évek élményeit. Az ő adományaiknak köszönhető, hogy a gimnázium szoborparkjában Péter András mellett Nagy Miklós és Sándor Jenő egykori igazgatók alakját is felidézhetjük.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a nyelvoktatásra, az idegen nyelvi kifejezőkészség gyakorlására. Ennek segítésére alakultak ki testvériskolai kapcsolataink az ausztriai Scheibbs és az angliai Evesham városkák intézményeivel. Az utóbbi években pedig COMENIUS és ERASMUS+ pályázataink segítségével juthatnak el diákjaink külföldre (pl. Törökország, Lengyelország, Olaszország, Franciaország, stb.) és gyakorolhatják az idegen nyelveket.

Évről évre egyre többen vesznek részt tanulmányi versenyeken. Kitartásukat, szorgalmukat bizonyítják az országos, regionális és megyei helyezések. Legsikeresebb tanulóink bekeretezett fényképe és elért eredménye látható iskolánk falain, kifejezve azt, hogy büszkék vagyunk teljesítményükre. Intézményünk maga is szervez versenyeket. Hagyományosnak mondható a Kovács János Középiskolai Földrajz Verseny és a Vésztő városával együttműködésben rendezett Sinka István Szavalóverseny. A megye 9-10. évfolyamosai részére szervezett, „Keresem ősöm udvarát” című nyelvi- kommunikációs és irodalmi verseny előkészítésében pedig diákjaink is aktívan részt vesznek minden évben. Térségi szerepünket is hangsúlyozva pedig néhány éve útnak indítottuk a „Szeretlek, Sárrét!” vetélkedőt, melynek győztese egy évig a vándorkupát birtokolhatja.

Bemutatkozásunk fontos része, hogy milyen képzésekre lehet nálunk jelentkezni. Hat évfolyamos gimnáziumi képzés 1996 óta zajlik iskolánkban, ők a „cések”, akik az itt eltöltött hat év után szinte valamennyien egyetemen és főiskolán tanulnak tovább. Náluk nagy óraszámban folyik a nyelvoktatás és több éven keresztül tanulnak informatikát is. Ezzel nagyobb a lehetőségük a nyelvvizsga és az előrehozott nyelvi érettségi megszerzésére. A négy évfolyamos gimnáziumi képzésben is több lehetőség közül választhatnak a hozzánk érkezők: tanulhatnak emelt óraszámban angol vakoligy német nyelvet, természettudományos tárgyakat. Felnőttoktatásunkban a szakiskolát végzettek készülhetnek fel nappali, esti vagy levelező rendszerű formában az érettségi vizsgára.

Iskolánkhoz kollégium is tartozik, mely a Kárász kastély műemléki jellegű, pár éve szépen felújított épületében kapott helyet. Itt az ősi falak között, modern környezetben készülhetnek fel kollégistáink a mindennapi munkára, de emellett jut idejük a közös sportolásra, kulturális és szórakoztató programokra is, mellyel színesebbé teszik a hétköznapokat.

A mi iskolánkban jól megfér egymás mellett a múlt és a jelen. Vannak régi, ódon épületeink, romantikusan koptatott lépcsőink, nagyjainkat idéző szobraink, iskolatörténeti emlékeink. Ugyanakkor rendelkezésünkre állnak modern számítógépek, jól felszerelt előadók, multimédiás tanterem… mindezek segítenek bennünket abban, hogy könnyebben meg tudjunk felelni a modern kor és az oktatási rendszer kihívásainak. Célunk, hogy beteljesíthetjük a gimnázium első igazgatójának, Nagy Miklósnak álmát, hogy „Legyen a középiskola olyan fáklya, amelynek a sugarai az egész környéken világítanak és melegítenek.”.

Látogasson el hozzánk személyesen is!

Köszönettel: A Péter András Gimnázium és Kollégium közössége