KÖZZÉTÉTELI LISTA

2020/2021 tanév
Jogszabályi alapja a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§

GIMNÁZIUM

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A beiratkozásra meghatározott idő

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma a 2021/2022-es tanévre

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje,
a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,
az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Intézkedési terv

Az intézmény nyitva tartásának rendje

A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

A Péter András Gimnázium és Kollégiumban térítésmentesen, valamint térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatok

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, összesített

A nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

Kompetenciamérés eredménye

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 2019/2020

Érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

Érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve 2020 (%-ban kifejezve)

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

Iskolai osztályok száma, osztályonkénti tanulói létszám

Idegen nyelvi kompetenciamérés

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Az osztályozó vizsgák, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjai

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményei

INTÉZMÉNYTÖRZS

Az országos kompetenciamérés eredményei

KOLLÉGIUM

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Szabadidős foglalkozások

Externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

Kollégiumi csoportok száma, az egyes csoportok tanulói létszáma