„Európai cool-túra a sárréti gimnáziumban”

Letölthető tartalom

Projektleírás

Projektünk célja európai együttműködések elindítása, megerősítése, európai értékek közvetítése, multikulturális szemlélet kialakítása a Sárrét nagy hagyományokkal rendelkező intézményében, a szeghalmi Péter András Gimnázium és Kollégiumban.  Ezáltal erősíteni kívánjuk iskolánk pedagógiai programjában is megfogalmazott stratégiáját, mely szerint kiemelt fontosságú  intézményünkben az idegen nyelvek tanítása valamint a  tehetséggondozás.  Emelt óraszámú angol vagy német nyelvi  képzéseink évek óta népszerűek, mert a magasabb óraszámban, kiscsoportokban,  emelt szinten is elsajátítható nyelvismeret vonzó a diákok körében. Második nyelvként diákjaink szívesen választják  a német, olasz, orosz nyelveket. Erre épül hosszú távú stratégiai tervünk, mely szerint bővíteni kívánjuk  meglévő nemzetközi kapcsolatainkat. Így diákjaink és tanáraink külföldi tanulmányutakon vehetnek részt, megismerhetik különböző népeknek a kultúráját. Ez rövid és hosszútávon is hozzájárul a tanárok és diákok idegennyelvi kompetenciájának a fejlődéséhez.  A projektcsapat mobilitáson részt vevő tanárokból, munkaközösség-vezetőkből áll. Projektmenedzsment tervet készítünk, melynek része az előkészítés, a mobilitások megvalósítása, nyomonkövetés. Kijelöljük az egyes területek felelőseit. Az intézményben tanító angol, német, olasz nyelvtanárok módszertani kultúrájának a fejlesztése érdekében, öten jelentkeztek angliai, olaszországi, csehországi és máltai nyelvtanfolyamokra, multikulturális tartalmakkal rendelkező tanártovábbképző kurzusokra. Tehetségpontként folyamatosan dolgozunk azon, hogy diákjainkat minél hatékonyabban készítsük fel versenyekre,nyelvvizsgákra, továbbtanulásra, és ehhez szükség van a legkorszerűbb tanítási módszerekre. A projektben részt vevő tanároknak fejlődik az idegen nyelvi kompetenciája, megújulnak szakmailag, módszertanilag. Képesek lesznek nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, mely hatással van az intézmény többi pedagógusára, a diákokra és az intézmény egészére.  A diákok szemében nő a presztízse a külföldön képzett tanároknak, akik hitelesebben tudnak hazatérve nemzetközi kapcsolatokat építeni, tehetséges diákok képzésében részt venni. Az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszere ezáltal bővül, pályázati lehetőségei megsokszorozódnak, versenyképessé válik  más középiskolákkal szemben. A projekteredményeket szeretnénk beépíteni egy új Erasmus+ nemzetközi stratégiai partnerségek projektbe, melyhez ezáltal partnereket keresünk.