Teaching for Tomorrow: Flipped Learning

Újabb sikeres Erasmus+ pályázat a Péter András Gimnáziumban

Iskolánk ismét sikeresen pályázott az Európai Unió által támogatott Erasmus+ KA219 programra, melyben hét ország vesz részt: Olaszország (Perugia), Törökország (Isztambul), Csehország (Otrokovice), Portugália (Vialonga), Lettország (Ogre), Horvátország (Zágráb) és Magyarország (Szeghalom).

A kétéves programsorozat 2017 szeptemberében indult és ennek keretében 8 diáknak és 13 tanárnak nyílik lehetősége külföldi utazásra és a projektfeladatokban való együttműködésre. A projekt témája a ’Flipped Learning’, azaz a fordított tanulás és a nemzetközi kultúrákba való betekintés. A kommunikáció minden országban angol nyelven folyik, ez jó alkalmat kínál az angol nyelv gyakorlására, a nyelvtudás fejlesztésére. A projekt célja a fordított tanulás módszerének a megismertetése, elsajátítása, valamint a modern IKT eszközök hatékony tanórai alkalmazása. Továbbá elemezzük a korai iskolaelhagyás okait és a PISA felmérés eredményeit is.

A „Teaching for Tomorrow: Flipped Learning” elnevezésű 2017-1-TR01-KA219-046720_4 hivatkozási számú Erasmus+ projekt első találkozójára 2017. október 16-19. között került sor Rigában, Lettországban. Ezen a nemzetközi partnertalálkozón iskolánkat a projekt intézményi koordinátora, Kovács Anikó és egy vezetőségi tag, Somogyiné Ambrus Erika képviselte. A rendezvény célja a partnerek bemutatkozása, valamint a projekt operatív feladatainak egyeztetése volt.

Részletesen megvitattuk a projekt várható hatásait, kimeneti termékeit és a disszemináció módját. Meghatároztuk a projekt helyi, nemzeti és szociális médiamenedzsment stratégiáját, külön kiemelve az E-twinning portált. Elkészítettük a munkanaplót, melyben hónapról hónapra nyomon követhetőek a helyi és a nemzetközi tevékenységek. Pontosítottuk az első év találkozóinak időpontjait, és részletesen megterveztük a következő, 2018 januárjában, Zágrábban megrendezésre kerülő mobilitás programját, feladatait és tevékenységeit.

A szakmai konzultáción túl vendéglátóink gazdag kulturális program keretében kívántak minket megismertetni Riga nevezetességeivel. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a lett partnerintézmény koordinátorának, Gundega Vekmane-nak és Velga Kalnina-nak az esemény szervezésében nyújtott áldozatos munkájáért.

2017. november 6.

Kovács Anikó
projekt koordinátor

new2017erasmus1
new2017erasmus2